Dầu trục chính

 • Dầu trục chính Mobil Velocite No 10

  Dầu trục chính Mobil Velocite No 10 là sản phẩm hiệu suất cao được thiết kế chủ yếu để bôi trơn trục chính trong máy công cụ. Chúng cũng được sử dụng trong một số hệ thống thủy lực, hệ thống tuần hoàn khi lựa chọn độ nhớt thích hợp. Chúng được chế tạo từ các loại dầu gốc có chất lượng cao và các chất phụ gia tạo ra khả năng chống oxy hóa tốt và chống gỉ và ăn mòn. Sản phẩm có khả năng chống tạo bọt và tách nước ưu việt

 • Dầu trục chính Mobil Velocite No 3

  Dầu trục chính Mobil Velocite No 3 là sản phẩm hiệu suất cao được thiết kế chủ yếu để bôi trơn trục chính trong máy công cụ. Chúng cũng được sử dụng trong một số hệ thống thủy lực, hệ thống tuần hoàn khi lựa chọn độ nhớt thích hợp. Chúng được chế tạo từ các loại dầu gốc có chất lượng cao và các chất phụ gia tạo ra khả năng chống oxy hóa tốt và chống gỉ và ăn mòn. Sản phẩm có khả năng chống tạo bọt và tách nước ưu việt

 • Dầu trục chính Mobil Velocite No 4

  Dầu trục chính Mobil Velocite No 4 là sản phẩm hiệu suất cao được thiết kế chủ yếu để bôi trơn trục chính trong máy công cụ. Chúng cũng được sử dụng trong một số hệ thống thủy lực, hệ thống tuần hoàn khi lựa chọn độ nhớt thích hợp. Chúng được chế tạo từ các loại dầu gốc có chất lượng cao và các chất phụ gia tạo ra khả năng chống oxy hóa tốt và chống gỉ và ăn mòn. Sản phẩm có khả năng chống tạo bọt và tách nước ưu việt

 • Dầu trục chính Mobil Velocite No 6

  Dầu trục chính Mobil Velocite No 6 là sản phẩm hiệu suất cao được thiết kế chủ yếu để bôi trơn trục chính trong máy công cụ. Chúng cũng được sử dụng trong một số hệ thống thủy lực, hệ thống tuần hoàn khi lựa chọn độ nhớt thích hợp. Chúng được chế tạo từ các loại dầu gốc có chất lượng cao và các chất phụ gia tạo ra khả năng chống oxy hóa tốt và chống gỉ và ăn mòn. Sản phẩm có khả năng chống tạo bọt và tách nước ưu việt

 • Dầu trục chính Mobil Velocite No 8

  Dầu trục chính Mobil Velocite No 8 là sản phẩm hiệu suất cao được thiết kế chủ yếu để bôi trơn trục chính trong máy công cụ. Chúng cũng được sử dụng trong một số hệ thống thủy lực, hệ thống tuần hoàn khi lựa chọn độ nhớt thích hợp. Chúng được chế tạo từ các loại dầu gốc có chất lượng cao và các chất phụ gia tạo ra khả năng chống oxy hóa tốt và chống gỉ và ăn mòn. Sản phẩm có khả năng chống tạo bọt và tách nước ưu việt