Chem-Trend

  • Chất tách khuôn Chem-Trend PM-1589W

    Chất tách khuân Chem-Trend PM-1589W là chất thoát khuôn hệ nước dạng đậm đặc dùng cho việc thoát khuôn khi đúc EVA (injection).Chem-Trend PM-1589W cũng được áp dụng thoát khuôn cho đúc cao su.

  • Chất tách khuôn đúc Chem-Trend Perma- Mold 60A

    Chất tách khuôn đúc Chem-Trend Perma- Mold 60A là chất tách khuôn bán vĩnh viễn ở dạng dung môi, cho tác dụng tháo khuôn rất tốt và bền vững trong lãnh vực cao su.

    Chem-Trend Perma- Mold 60A chất lý tưởng cho việc thoát khuôn với một số tính chất quan trọng như sau: sự thấm ngược của chất thoát khuôn từ khuôn vào sản phẩm rất thấp, lớp phim kháng mài mòn và ổn định ở nhiệt độ cao, giúp thoát khuôn được nhiều lần