Dầu thủy lực Total

 • Dầu thủy lực chống cháy Total Hydransafe HFC 146

  Dầu thủy lực chống cháy Total Hydransafe HFC 146 là sản phẩm dầu thủy lực chống cháy cao cấp dạng nước Polymer tổng hợp hiệu suất cao, được sản xuất bởi thương hiệu dầu nhớt Total, một trong những nhà sản xuất dầu thủy lực hãng đầu thế giới.

 • Dầu thủy lực chống cháy Total Hydransafe HFDU 46

  Total Hydransafe HFDU 46 là sản phẩm dầu thủy lực chống cháy cao cấp, được sản xuất bởi thương hiệu dầu nhớt Total, một trong những nhà sản xuất dầu công nghiệp hãng đầu thế giới.

 • Dầu thủy lực Total Azolla ZS 100

  Dầu thủy lực Total Azolla ZS 100 là sản phẩm của Total – hãng sản xuất dầu nhớt nổi tiếng thế giới của Pháp được phân phối chính hãng tại daumothietbi.vn

  Dầu thủy lực Total Azolla ZS 100 là dòng sản phẩm dầu thủy lực chống mài mòn có hiệu suất rất cao với độ nhớt 100 – dầu thủy lực 100. Sản phẩm được thiết kế phù hợp với nhiều loại ứng dụng trong công nghiệp, các máy công cụ công trình nơi mà điều kiện làm việc khắc nghiệt, đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu khả năng chống mài mòn tốt và đạt hiệu suất cao.

  Sản phẩm được khuyến cáo bởi nhiều hãng sản xuất thiết bị và đạt các chỉ tiêu kỹ thuật quốc tế.

 • Dầu thủy lực Total Azolla ZS 22

  Dầu thủy lực Total Azolla ZS 22 là sản phẩm của Total – hãng sản xuất dầu nhớt nổi tiếng thế giới của Pháp được phân phối chính hãng tại daumothietbi.vn

  Dầu thủy lực Total Azolla ZS 22 là dòng sản phẩm dầu thủy lực chống mài mòn có hiệu suất rất cao với độ nhớt 22 – dầu thủy lực 22. Sản phẩm được thiết kế phù hợp với nhiều loại ứng dụng trong công nghiệp, các máy công cụ công trình nơi mà điều kiện làm việc khắc nghiệt, đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu khả năng chống mài mòn tốt và đạt hiệu suất cao.

  Sản phẩm được khuyến cáo bởi nhiều hãng sản xuất thiết bị và đạt các chỉ tiêu kỹ thuật quốc tế.

 • Dầu thủy lực Total Azolla ZS 32

  Dầu thủy lực Total Azolla ZS 32 là sản phẩm của Total – hãng sản xuất dầu nhớt nổi tiếng thế giới của Pháp được phân phối chính hãng tại daumothietbi.vn

  Dầu thủy lực Total Azolla ZS 32 là dòng sản phẩm dầu thủy lực chống mài mòn có hiệu suất rất cao với độ nhớt 32 – dầu thủy lực 32. Sản phẩm được thiết kế phù hợp với nhiều loại ứng dụng trong công nghiệp, các máy công cụ công trình nơi mà điều kiện làm việc khắc nghiệt, đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu khả năng chống mài mòn tốt và đạt hiệu suất cao.

  Sản phẩm được khuyến cáo bởi nhiều hãng sản xuất thiết bị và đạt các chỉ tiêu kỹ thuật quốc tế.

 • Dầu thủy lực Total Azolla ZS 46

  Dầu thủy lực Total Azolla ZS 46 là sản phẩm của Total – hãng sản xuất dầu nhớt nổi tiếng thế giới của Pháp được phân phối chính hãng tại daumothietbi.vn

  Dầu thủy lực Total Azolla ZS 46 là dòng sản phẩm dầu thủy lực chống mài mòn có hiệu suất rất cao với độ nhớt 46 – dầu thủy lực 46. Sản phẩm được thiết kế phù hợp với nhiều loại ứng dụng trong công nghiệp, các máy công cụ công trình nơi mà điều kiện làm việc khắc nghiệt, đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu khả năng chống mài mòn tốt và đạt hiệu suất cao.

  Sản phẩm được khuyến cáo bởi nhiều hãng sản xuất thiết bị và đạt các chỉ tiêu kỹ thuật quốc tế.

 • Dầu thủy lực Total Azolla ZS 68

  Dầu thủy lực Total Azolla ZS 68 là sản phẩm của Total – hãng sản xuất dầu nhớt nổi tiếng thế giới của Pháp được phân phối chính hãng tại daumothietbi.vn

  Dầu thủy lực Total Azolla ZS 68 là dòng sản phẩm dầu thủy lực chống mài mòn có hiệu suất rất cao với độ nhớt 68 – dầu thủy lực 68. Sản phẩm được thiết kế phù hợp với nhiều loại ứng dụng trong công nghiệp, các máy công cụ công trình nơi mà điều kiện làm việc khắc nghiệt, đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu khả năng chống mài mòn tốt và đạt hiệu suất cao.

  Sản phẩm được khuyến cáo bởi nhiều hãng sản xuất thiết bị và đạt các chỉ tiêu kỹ thuật quốc tế.

 • Dầu thủy lực Total Equivis ZS 100

  Dầu thủy lực Total Equivis ZS 100 là dòng sản phẩm dầu thủy lực 100 của Total – hãng sản xuất dầu nhớt nổi tiếng thế giới của Pháp được phân phối trực tiếp tại daumothietbi.vn

  Dầu thủy lực Total Equivis ZS 100 có đặc tính chống mài mòn ưu việt cùng với chỉ số độ nhớt cao khuyến cáo cho các hệ thống thủy lực làm việc dưới áp lực cùng nhiệt độ cao

 • Dầu thủy lực Total Equivis ZS 22

  Dầu thủy lực Total Equivis ZS 22 là dòng sản phẩm dầu thủy lực 22 của Total – hãng sản xuất dầu nhớt nổi tiếng thế giới của Pháp được phân phối trực tiếp tại daumothietbi.vn

  Dầu thủy lực Total Equivis ZS 22 có đặc tính chống mài mòn ưu việt cùng với chỉ số độ nhớt cao khuyến cáo cho các hệ thống thủy lực làm việc dưới áp lực cùng nhiệt độ cao

 • Dầu thủy lực Total Equivis ZS 32

  Dầu thủy lực Total Equivis ZS 32 là dòng sản phẩm dầu thủy lực 32 của Total – hãng sản xuất dầu nhớt nổi tiếng thế giới của Pháp được phân phối trực tiếp tại daumothietbi.vn

  Dầu thủy lực Total Equivis ZS 32 có đặc tính chống mài mòn ưu việt cùng với chỉ số độ nhớt cao khuyến cáo cho các hệ thống thủy lực làm việc dưới áp lực cùng nhiệt độ cao

 • Dầu thủy lực Total Equivis ZS 46

  Dầu thủy lực Total Equivis ZS 46 là dòng sản phẩm dầu thủy lực 46 của Total – hãng sản xuất dầu nhớt nổi tiếng thế giới của Pháp được phân phối trực tiếp tại daumothietbi.vn

  Dầu thủy lực Total Equivis ZS 46 có đặc tính chống mài mòn ưu việt cùng với chỉ số độ nhớt cao khuyến cáo cho các hệ thống thủy lực làm việc dưới áp lực cùng nhiệt độ cao

 • Dầu thủy lực Total Equivis ZS 68

  Dầu thủy lực Total Equivis ZS 68 là dòng sản phẩm dầu thủy lực 68 của Total – hãng sản xuất dầu nhớt nổi tiếng thế giới của Pháp được phân phối trực tiếp tại daumothietbi.vn

  Dầu thủy lực Total Equivis ZS 68 có đặc tính chống mài mòn ưu việt cùng với chỉ số độ nhớt cao khuyến cáo cho các hệ thống thủy lực làm việc dưới áp lực cùng nhiệt độ cao